Územný plán obce

Obec Štítnik

Obecný úrad, Námestie 1.mája 167, Štítnik                                                                                                                


OZNÁMENIE

o začatí prerokovania zmien a doplnkov č. 2

Územného plánu obce Štítnik

 

Obec  Štítnik zabezpečuje spracovanie zmien a doplnkov č. 2 v súčasnosti platného územného plánu obce (ÚPN-O). Spracovateľom zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Štítnik  je Ing. arch. Mariana Šimková, autorizovaný architekt.

 

Do textovej a grafickej dokumentácie návrhu zmien a doplnkov ÚPN-O možno nahliadnuť na obecnom úrade Štítnik, alebo ich nájdete v súboroch pod textom.

Súčasne Vás informujeme, že dňa  18.01.2017 (streda) o 15:00 hod. sa na obecnom úrade uskutoční prerokovanie zmien a doplnkov ÚPN-O č. 2 pre občanov Štítnik a zainteresované právnické osoby pôsobiace na území obce, a to s výkladom spracovateľky územného plánu, príp. i obhliadkou území.

Pripomienky zo strany občanov a právnických osôb pôsobiacich na území obce Štítnik  možno vzniesť písomne, poštou alebo osobným doručením, a to do 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia. 

                          

 

                                                                                           

             Ladislav Belányi

          starosta obce Štítnik

 

 

Oznámenie vyvesené: 2.1. 2017                           Oznámenie zvesené: .... ..... 2017

 

 Textovú a grafickú dokumentáciu návrhu zmien a doplnkov ÚPN-O  č.2 so môžte pozrieť tu ....

 

Ďalšie súbory obsahujúce dokumentáciu k ÚPN najdete uložené tu:

https://ulozto.sk/!zcwULGRrJk9t/na-cd-z-a-d-c-2-upn-o-stitnik-zip

https://ulozto.sk/!QL9WHTiWgh4P/upn-1-cast-pdf

https://ulozto.sk/!pbF6ajuKfWjS/upn-2-cast-pdf

 https://ulozto.sk/!iOCgE5PQAuoA/upn-3-cast-pdf

https://ulozto.sk/!59QJYK4EF5CR/upn-uvod-pdf

 

Komplexný návrh ÚPN obce Štítnik

Zmeny a doplnky č.2 ÚPN obce Štítnik

Rozhodnutie OÚ ŽP k strategickému dokumentu "Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Štítnik" si môžete pozrieť tu...

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: