Samospráva


Zväčšiť mapu
Obecný úrad

Adresa:
Obecný úrad Štítnik
Námestie 1.mája 167
049 32 Štítnik

E- mail: obec.stitnik@stonline.sk 

Telefón (sekretariát): +421 58 788 37 90

GPS 48° 39,5940´ N    20° 21,8142´ E

Obec je súčasťou Združenia obcí Mikroregión Štítnická dolina, do ktorého patria nasledovné obce: 
Brdárka, Čierna Lehota, Gočaltovo, Hanková, Honce, Koceľovce, Kunová Teplica, Markuška, Ochtiná, Petrovo, Rakovnica, Rochovce, Roštár, Rozložná, Rožňavské Bystré, Rudná, Slavoška, Slavošovce a Štítnik.

Kontakty:

+421 58 788 37 91/  mob.t.                             -  Belányi Ladislav (starosta obce, fax)
+421 58 732 55 65                                           -  Mgr. Tišliarová Emília (účtovníčka)
+421 58 788 37 90                                           -  Ing. Vilimová Margita (sekretariát)
+421 58 788 37 92/  mob.t. 0902906476     - Hlaváčová Lucia (dane a poplatky)
+421 58 788 37 92/  mob.t. 0902906476     - Mgr.Závodská Erika (služby, nájom )
+421 32 64 00 234/                                           - Rogosová Jana (matrika, ev. obyvateľov)
+421 58 788 10 75/  mob.t.  0902906471    - Olexová Erika (stavebný úrad, mikroregión)
 

                            

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 - 14:30
Utorok 8:00 – 12:00 13:00 - 14:30
Streda 8:00 – 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 – 12:00 13:00 - 14:30
Piatok 8:00 – 12:00 13:00 - 14:00

Starosta obce:

Ladislav Belányi

Zástupca starostu obce:

Ing. Rastislav Bartoš

Obecné zastupiteľstvo:
 Ing. Marek Kuzma ,  Pavol Belányi,  Ondrej Kalina, Ján Gallo,  Mgr. Marek Petro Bc.,  Ing. Ján Sisik, Ing. Rastislav Bartoš, Mgr. Peter Vester ml., Miriam Blašková.


Komisie:
- Finančná a správy obecného majetku - predseda: Ing. Marek Kuzma

  Ondrej Kalina, Ing. Katarína Zajacová


- Výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a
  ochrany životného prostredia - predseda: Mgr. Bc. Marek Petro

  Ing. Rastislav Bartoš, Ing. Margita Vilimová PhD.


- Kultúry a záležitosti ZPOZ-U - predseda: Pavol Belányi

  Ing. Marek Kuzma, Mgr. Alena Petrusová


- Sociálnej a bytovej výstavby -  predseda: Miriam Blašková

  Ing. Ján Sisik, Mgr. Peter Vester ml.


- Verejného poriadku - predseda: Ján Gallo

   Mgr. Milan Stančo, Pavol Belányi


- Pre podnikanie a služby - predseda: Ondrej Kalina

  Tomáš Kuzma, Adrián Hlaváč


- Vzdelávania, športu a mládeže - predseda: Ing. Rastislav Bartoš

  Mgr. Bc. Marek  Petro, Ing. Marek Kuzma


- Na ochranu verejného záujmu - predseda: Ing. Ján Sisik

  všetci poslanci OZHlavný kontrolór:  Veronika Hlaváčová
 

Kontaktné emailové adresy okolitých obcí

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: