Samospráva


Zväčšiť mapu
Obecný úrad

Adresa:
Obecný úrad Štítnik
Námestie 1.mája 167
049 32 Štítnik

E- mail: obec.stitnik@stonline.sk 

Telefón (sekretariát): +421 58 788 37 90

GPS 48° 39,5940´ N    20° 21,8142´ E

Obec je súčasťou Združenia obcí Mikroregión Štítnická dolina, do ktorého patria nasledovné obce: 
Brdárka, Čierna Lehota, Gočaltovo, Hanková, Honce, Koceľovce, Kunová Teplica, Markuška, Ochtiná, Petrovo, Rakovnica, Rochovce, Roštár, Rozložná, Rožňavské Bystré, Rudná, Slavoška, Slavošovce a Štítnik.

Kontakty:

+421 58 788 37 91/  mob.t.                             -  Belányi Ladislav (starosta obce, fax)
+421 58 732 55 65                                           -  Mgr. Tišliarová Emília (účtovníčka)
+421 58 788 37 90                                           -  Ing. Vilimová Margita (sekretariát)
+421 58 788 37 92/  mob.t. 0902906476     - Hlaváčová Lucia (dane a poplatky)
+421 58 788 37 92/  mob.t. 0902906476     - Mgr.Závodská Erika (služby, nájom )
+421 32 64 00 234/                                           - Rogosová Jana (matrika, ev. obyvateľov)
+421 58 788 10 75/  mob.t.  0902906471    - Olexová Erika (stavebný úrad, mikroregión)
 

                            

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 - 15:00
Utorok 8:00 – 12:00 13:00 - 15:00
Streda 8:00 – 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 – 12:00 13:00 - 15:00
Piatok 8:00 – 12:00 13:00 - 14:00

Starosta obce:

Ladislav Belányi

Zástupca starostu obce:

Ondrej Kalina

Obecné zastupiteľstvo:
Pavol Belányi,  Ondrej Kalina, Peter Lipták,  Mgr. Marek Petro Bc.,  Ing. Ján Sisik, Mgr. Peter Vester ml., Ing. Katarína Zajacová, Mgr. Yveta Zdechovanová, Ján Zobola

Komisie:
- Finančná a správy obecného majetku, pre podnikanie a služby - predseda: Ing. Ján Sisik

členovia: Ing. Katarína Zajacová, Ondrej Kalina, Mgr. Roman Novajovský, Ján Zobola

 

- Verejného poriadku a sťažností - predseda: Pavol Belányi

členovia: Peter Lipták, Mgr. Milan Stančo


- Výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a
  ochrany životného prostredia
- predseda: Mgr. Bc. Marek Petro

Ján Zobola, Ing. Margita Vilimová PhD.


- Vzdelávania, športu a mládeže, kultúry a záležitostí ZPOZ-U, sociálnej a bytovej výstavby - predseda: Ing. Katarína Zajacová

členovia: Mgr. Yveta Zdechovanová, Mgr. Peter Vester, Mgr. Matúš Molnár, Róbert Krága


- Na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - predseda: Ondrej Kalina

  všetci poslanci OZHlavný kontrolór:  Veronika Hlaváčová
 

Kontaktné emailové adresy okolitých obcí

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: