Matrika

 

Názov úradu: Obec Štítnik - Matričný úrad v Štítniku

 

Korešpondenčná adresa: Obecný úrad - Matrika, Nám.1.mája 167, 04932 Štítnik


Kancelária matričného úradu sa nachádza na prízemí budovy Obecného úradu,

Nám. 1. mája 167, Štítnik


Matrikár: Rogosová Jana

Telefón: +421 32 64 00 234


Úradné hodiny:

 

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 - 14:30
Utorok 8:00 – 12:00 13:00 - 14:30
Streda 8:00 – 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 – 12:00 13:00 - 14:30
Piatok 8:00 – 12:00 13:00 - 14:00

 

Do matričného obvodu Štítnik patria obce:

Štítnik, Gočaltovo, Rozložná, Honce, Rožňavské Bystré, Markuška, Hanková,

Slavoška, Petrovo, Brdárka, Koceľovce.


Pre matričný obvod Štítnik sú stanovené sobášne dni:

 

 Streda  14,00 - 16,00
 Sobota  14,00 - 16,00

 


Na matričnom úrade sa nachádzajú knihy z bývalých matričných obvodov:

Rožňavské Bystré, Roštár, Štítnik a to od roku 1895 až do dnes.


Matričný úrad vedie štátnu evidenciu o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo, alebo zomreli na území matričného obvodu. Okrem údajov o narodená, uzavretí manželstva a úmrtí, úrad zapisuje údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie, alebo

overenie osobného stavu o osvojení, určení otcovstva, rozvode manželstva. Matričný úrad tiež plní oznamovaciu povinnosť o údajoch v matrike, alebo zbierke listín voči štátnym orgánom, obciam a iným úradom čo vyplýva z osobitného predpisu.


Matričný úrad zabezpečuje nasledovnú agendu:

-zabezpečuje občianske obrady na požiadanie občanov

-osvedčovanie podpisov a listín

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: