Kontakt

Toto webové sídlo www.stitnik.ocu.sk spravuje Obec Štítnik a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obecný úrad Štítnik
Námestie 1.mája 167
049 32 Štítnik

IČO: 00328871

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Rožňava
Počet obyvateľov: 1 517
Rozloha: 3454 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1243

Všeobecné informácie: obec.stitnik@stonline.sk
Podateľňa: obec.stitnik@stonline.sk
Starosta Ladislav Belányi: obec.stitnik@stonline.sk, Tel.: +421 58 788 37 91
Informácie o napĺňaní webového sídla: obec.stitnik@stonline.sk

Sekretariát: Ing. Margita Vilimová, PhD.

Tel.: +421 58 788 37 90

Fax: +421 58 788 37 91, Email: obec.stitnik@stonline.sk

Kompetencie:
Obec Štítnik je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Štítnik je zriadený v budove  Obecného úradu  v Štítniku na Námestí 1.mája 167, prízemie

referent stavebného úradu: Erika Olexová

tel.: 0902 906 471

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

  13:00 - 15:00
13:00 - 15:00
13:00 - 16:00
13:00 - 15:00
13:00 - 14:00

 

Matričný úrad je zriadený v budove  Obecného úradu v Štítniku na Námestí 1. mája 167, prízemie 

Matrikárka: Jana Rogosová,

tel.: 0326400234

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 - 15:00
Utorok 8:00 – 12:00 13:00 - 15:00
Streda 8:00 – 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 – 12:00 13:00 - 15:00
Piatok 8:00 – 12:00 13:00 - 14:00
 

aktualizované  07.02.2019

Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
e-mail: info@webex.sk

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: