Novinky | 22.03.2017 - Svetový deň vody

22.03.2017

 

 

 

 

 

 

22. marec 2017 – Svetový deň vody

 

 

22. marec je Svetovým dňom vody. Oslava dňa vody je každoročne tematicky zameraná na iné problémy v súvislosti s vodou. Témou Svetového dňa vody sa na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov pre rok 2016 stala „Voda a zamestnanosť “, ktorá poukazuje na prepojenie vody so všetkými oblasťami života, v tomto prípade s oblasťami pracovnými.

Svetový deň vody môže byť pre každého z nás dňom na zamyslenie sa nad významom vody, a to predovšetkým pre zdravie človeka. Pitná voda obsahuje látky a stopové prvky, ktoré sú dôležité pre správne fungovanie nášho organizmu. Pitnú vodu nemôže nič nahradiť. Životné procesy sa odohrávajú vo vodnom prostredí telových tekutín, ktoré tvoria takmer dve tretiny ľudského tela. Voda sa zúčastňuje na látkovej premene, má významnú úlohu pri termoregulácii organizmu. Poznáte to. Zrazu Vás bolí hlava a ani netušíte prečo. Málokedy Vás napadne, že to môže súvisieť i s nedostatkom vody. Nezabúdajme, že správnym pitným režimom bojujeme proti chorobám, únave i depresii.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave sa každoročne zapája do osláv Svetového dňa vody so zámerom zabezpečiť osvetu, vzdelávanie a prístup verejnosti k informáciám o pitnej vode, ako najdôležitejšej súčasti života človeka.

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2016 budú v dňoch 21. až 23. marca 2017 odborní zamestnanci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia tunajšieho úradu v čase od 8.00 do 14.00 hod. všetkým záujemcom z radov občanov osobne alebo telefonicky na telefónnom čísle: 058/7323257,58, klapka 116 a 117, poskytovať konzultácie a odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody z verejných vodovodov, individuálnych studní a problémov súvisiacich s vodou.

 

 

V Rožňave, dňa 10.03.2017

 

Ing. Jana Hricková

vedúca oddelenia HŽPaZ

RÚVZ so sídlom v Rožňave

 

 

 

Pozvánka na výstavu: Andrássyovci vo svete, svet v Betliari

Turistický výstup k chate "Birinka" - fotodokumentácia

Oznam - Africký mor ošípaných

Pozvánka na hasičskú súťaž

Výberové konanie

Slovenské národné múzeum pozýva

Pietny akt kladenia vencov 2018

Deň Zeme 2018 v našej obci

Pozastavenie výkonu uznesení - odôvodnenie

Slovenský červený kríž - oznam

Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

Opatrenia k ochrane lesov

22. marec - "Svetový deň vody"

Súťaž pre verejnosť

Knižnica informuje: "KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH"

Knižnica oznam: "Knihy až domov"

Článok o svetom dni zdravia

Projekt ochrany chránených stromov

Ponuka brigády na leto 2018

Oznam o oprave striech na ev.a.v. kostole

Akčný plán rozvoja okresu Rožňava - oznam pre podnikateľov

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava - oznam

"Očakávame Mikuláša" - foto

Štítnické zvesti - december 2017

Mesiac úcty k starším

Ponuka práce

Poisťovňa Rapid life - konkurz

Informácia pre voliča a výsledky volieb

Memoriál Ladislava Kozáka 2017 - foto

Štítnické hradné hry 2017 - foto

Štítnické zvesti - júl 2017

Memoriál Kolomana Holéczyho - foto

Oznam pre dlžníkov

Deň detí 2017 - foto

Výstup k chate Birinka - foto

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ k Zmenám a doplnkom č.2 Územného plánu obce Štítnik

Vyhodnotenie výsledko monitoringu vôd a skládkových plynov za rok 2016

Program rozvoja obce 2016-2022 Prieskum verejnej mienky Obce Štítnik

INFORMÁCIA o príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projekt - Terénna sociálna práca v obciach I

Oznam - zber separovaného odpadu

Oznam - Prehliadka kostola EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. v Štítniku

Oznam - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik

Maľovaná mapa regionu Stredný a Horný Gemer

Digitálna evidencia hrobových miest a obcí

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: