Novinky | Povinné čipovanie psov

03.04.2019

Od 01.09.2018 vstúpila do platnosti novela zákona o vererinárnejstarostlivosti, preto od tohto dátumu je  už povinnosť čipovania psov a mačiek. Čipovanie aj naďalej zabezpečuje veterinár, ktorý po začipovaní musí zviera do 24 hodín zaevidovať do centrálneho registra. V ňom sú všetky potrebné údaje o majiteľovi a zvierati. Ak nastane zmena majiteľa alebo úhyn zvieraťa, pôvodný vlastník musí túto skutočnosť nahlásiť tiež veterinárovi.

Psy, ktoré sa narodili pred 31.08.2018 musia byť začipované najneskôr do 31.10.2019. Cena za čipovanie bude maximálne 10,- EUR. Za osoby v hmotnej núdzi a poberateľov minimálneho dôchodku, ktorí majú psov narodených do 31.10.2018 zaplatí čipovanie štát. Pes narodený od 01.09.2018 musí byť začipovaný najneskôr do 12 týždňov od narodenia.

Ak majiteľ nedodrží povinné označenie, resp. nezačipuje psa chovaného na území Slovenska, môže dostať pokutu vo výške 50,- EUR. Veterinárna správa však môže udeliť aj pokutu od 300,- do 800,- EUR, ak úmyselne poraníte, budete týrať alebo zabijete zviera nezákonným spôsobom. Rovnakú pokutu môžete dostať aj vtedy, ak to urobí osoba, ktorá koná na vašu zodpovednosť.

Novela zabezpečuje aj pokutované osoby, ktoré štvú zviera proti zvieraťu alebo ho na tento účel cvičí, úmyselne opustí zviera za účelom zbaviť sa ho, bude falšovať doklady a identitu zvieraťa, podá zvieraťu omanú alebo chemickú látku, či napr. ako majiteľ nezabezpečí veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktkoré poranilo človeka. Za takéto konanie bude hroziť pokuta od 400,- do 1000,- EUR.

Obec Štítnik žiada všetkých majiteľov psov, ktoré sú vedené v evidencii obce, aby po označení psa transpondérom nahlásili jeho číslo na obecnom úrade na úseku daní a poplatkov.

Duchovia a svetielka na hrade Modrý Kameň

Posedenie s dôchodcami - fotky

Oslavy 75. výročia SNP - fotky

ŠTÍTNICKE HRADNÉ HRY 2019 - fotky

Medzinárodný deň detí v Štítniku - fotky

Oslavy 74. výročia ukončenia II. svetovej vojny - fotky

Výstup k chate "Birinka" - fotky

Povinné čipovanie psov

Oznam pre priaznivcov stolného tenisu

VOĽBY EUROPARLAMENT 2019 - výsledky

"Vyzvi srdce k pohybu" - kampaň

Kurz opatrovania

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

POZOR! Zmena úradných hodín

Stavebný úrad bol presťahovaný

Oslavy oslobodenia našej obce

Komunitný plán sociálnych služieb obce Štítnik

Predstavenie: "Snehuliak na babete" - foto

Odhalenie pamätnej tabule Szontághovi - foto

Mesiac úcty k starším - fotky

Pošta Štítnik - Oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť

Oznam: "9. september -Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme"

Oslavy 74. výročia SNP

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - Oznámenia a výsledky

Štítnické zvesti - júl 2018

"Štítnické hradné hry 2018" - foto

Oznam: "Svetový týždeň dojčenia"

Prehliadka ev. a.v. kostola

Sociálne poradenstvo v našej obci

Informácie o spracúvaní osobných údajov

IX. ročník hasičskej súťaže Memoriál Kolomana Holéczyho - foto

Turistický výstup k chate "Birinka" - fotodokumentácia

Oznam - Africký mor ošípaných

Pozastavenie výkonu uznesení - odôvodnenie

Slovenský červený kríž - oznam

Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

Opatrenia k ochrane lesov

Knižnica informuje: "KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH"

Knižnica oznam: "Knihy až domov"

Projekt ochrany chránených stromov

Štítnické zvesti - december 2017

Štítnické zvesti - júl 2017

Projekt - Terénna sociálna práca v obciach I

Oznam - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik

Maľovaná mapa regionu Stredný a Horný Gemer

Digitálna evidencia hrobových miest a obcí

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: