Novinky | Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

03.04.2018

Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor, Ernesta Rotha 30, 048 01  Rožňava ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 z.z. o integrovanej prevencii a kontrole životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

upozorňuje a vyzýva

každého vlastníka poľnohospodárskej pôdy alebo nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu podľa § 3 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, v zmysle ktorého je každý vlastník alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy povinny:

1. vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,

2. predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch,

3. zabezpečiť využívanie poľnohospodárksej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí.

 

žiadosť o zverejnenie výzvy si môžete pozrieť tu...

 

 

Pozvánka na 4. zasadnutie OZ

Týždeň mozgu

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Kurz opatrovania

Zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľnosti

REKLAMA na upratovacie služby

Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku obce

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

POZOR! Zmena úradných hodín

Stavebný úrad bol presťahovaný

Oslavy oslobodenia našej obce

Divadelné predstavenie: "ODCHODY VLAKOV"

Komunitný plán sociálnych služieb obce Štítnik

Predstavenie: "Snehuliak na babete" - foto

Odhalenie pamätnej tabule Szontághovi - foto

Výstava revúckych fotografov

Mesiac úcty k starším - fotky

Pošta Štítnik - Oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť

Oznam: "9. september -Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme"

Oslavy 74. výročia SNP

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - Oznámenia a výsledky

Štítnické zvesti - júl 2018

"Štítnické hradné hry 2018" - foto

Oznam: "Svetový týždeň dojčenia"

Prehliadka ev. a.v. kostola

Prírodná pedikúra rybičkami Garra Rufa

Sociálne poradenstvo v našej obci

Deň detí 2018 - foto

Informácie o spracúvaní osobných údajov

IX. ročník hasičskej súťaže Memoriál Kolomana Holéczyho - foto

Turistický výstup k chate "Birinka" - fotodokumentácia

Oznam - Africký mor ošípaných

FOTO - Pietny akt kladenia vencov 2018

Pozastavenie výkonu uznesení - odôvodnenie

Slovenský červený kríž - oznam

Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

Opatrenia k ochrane lesov

Súťaž pre verejnosť

Knižnica informuje: "KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH"

Knižnica oznam: "Knihy až domov"

Projekt ochrany chránených stromov

Štítnické zvesti - december 2017

Štítnické zvesti - júl 2017

Projekt - Terénna sociálna práca v obciach I

Oznam - zber separovaného odpadu

Oznam - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik

Maľovaná mapa regionu Stredný a Horný Gemer

Digitálna evidencia hrobových miest a obcí

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: