Novinky | Oznámenie o zápise do ZŠ Štítnik

12.03.2018

Riaditeľstvo Základnej školy v Štítniku oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 sa bude konať dňa 5. apríla 2018 (vo štvrtok) o 13:00 hod. v základnej škole.

Rodičia, ktorých dieťa dovŕši do 30. augusta 2018 vek 6 rokov, sú povinní zapísať svoje dieťa do základnej školy.

Je potrebné so sebou doniesť kópiu rodného listu dieťaťa, občiansky preukaz zákonných zástupcov. Poplatok  na zakúpenie zošitov je 10,- EUR.

Mgr. Jarmila Motúzová, riaditeľka školy


Oznamenie si môžete stiahnuť tu...

Opatrenia k ochrane lesov

22. marec - "Svetový deň vody"

Oznámenie o zápise do ZŠ Štítnik

Týždeň mozgu 2018

Súťaž pre verejnosť

Knižnica informuje: "KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH"

Knižnica oznam: "Knihy až domov"

Článok o svetom dni zdravia

Projekt ochrany chránených stromov

Ponuka brigády na leto 2018

Oznam o oprave striech na ev.a.v. kostole

Akčný plán rozvoja okresu Rožňava - oznam pre podnikateľov

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava - oznam

"Očakávame Mikuláša" - foto

Štítnické zvesti - december 2017

Mesiac úcty k starším

Ponuka práce

Poisťovňa Rapid life - konkurz

Informácia pre voliča a výsledky volieb

Memoriál Ladislava Kozáka 2017 - foto

Štítnické hradné hry 2017 - foto

Štítnické zvesti - júl 2017

Memoriál Kolomana Holéczyho - foto

Oznam pre dlžníkov

Deň detí 2017 - foto

Výstup k chate Birinka - foto

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ k Zmenám a doplnkom č.2 Územného plánu obce Štítnik

Vyhodnotenie výsledko monitoringu vôd a skládkových plynov za rok 2016

Program rozvoja obce 2016-2022 Prieskum verejnej mienky Obce Štítnik

INFORMÁCIA o príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projekt - Terénna sociálna práca v obciach I

Oznam - zber separovaného odpadu

Oznam - Prehliadka kostola EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. v Štítniku

Oznam - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik

Maľovaná mapa regionu Stredný a Horný Gemer

Digitálna evidencia hrobových miest a obcí

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: