Novinky | Oznam - Prehliadka kostola EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. v Štítniku

12.11.2016

OZNAM EVANJELICKEJ CIRKVI AUSBURSKÉHO VYZNANIA V ŠTÍTNIKU


Prehliadku kostola je možné si dohodnúť v sezóne prostredníctvom elektronickej pošty na   stitnik@ecav.sk .

Prehliadku kostola mimo sezóny je potrebné  dohodnúť  vopred v dostatočnom časovom predstihu  prostredníctvom elektronickej pošty  na  stitnik@ecav.sk .

Návšteva kostola v čase od 22. 05.2017 do 24.05.2017 je potrebné si dohodnuť vopred.

Memoriál Kolomana Holéczyho - foto

Oznam pre dlžníkov

Deň detí 2017 - foto

Výstup k chate Birinka - foto

Zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľnosti

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ k Zmenám a doplnkom č.2 Územného plánu obce Štítnik

Vyhodnotenie výsledko monitoringu vôd a skládkových plynov za rok 2016

Program rozvoja obce 2016-2022 Prieskum verejnej mienky Obce Štítnik

INFORMÁCIA o príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projekt - Terénna sociálna práca v obciach I

Oznam - zber separovaného odpadu

Štítnické zvesti - december 2016

Oznam - Prehliadka kostola EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. v Štítniku

Oznam - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik

Maľovaná mapa regionu Stredný a Horný Gemer

Digitálna evidencia hrobových miest a obcí

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: