Novinky | Knižnica oznam: "Knihy až domov"

15.02.2018

Obecná knižnica Ctibora Štítnickéh ponúka pre obyvateľov obce Štítnik od 01.03.2018 novú službu - bezplatnú donášku kníh čitateľom domov.

Táto služba je určená všetkým, ktorí majú radi knihy, no zdravotný stav im nedovoľuje osobne navštevovať knižnicu.

Službu môžu využívať občania so zdravotným postihnutím, starší ľudia s obmedzenou mobilitou alebo dlhodobo chorí. Záujemcovia o túto službu musia byť registrovaní čitatelia knižnice s bydlom v Štítniku.

Neregistrovaný čitatelia vyplnia čitateľskú prihlášku pri prvej donáške.

Výmenu prečítaných kníh bude knižnica zabezpečovať

každý utorok od 8:00 hod. do 12:00 hod.

Služba je bezplatná.

Počet kníh nie je obmedzený.

Ak žiadané tituly nemáme, ponúkneme Vám podobné.

Zavoláme Vám a dohovoríme si čas doručenia.

Knihy je možné objednať telefonicky: 0917368871

Oznam - Africký mor ošípaných

Pozvánka na hasičskú súťaž

Výberové konanie

Slovenské národné múzeum pozýva

Pietny akt kladenia vencov 2018

Deň Zeme 2018 v našej obci

Pozastavenie výkonu uznesení - odôvodnenie

Slovenský červený kríž - oznam

Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

Opatrenia k ochrane lesov

22. marec - "Svetový deň vody"

Súťaž pre verejnosť

Knižnica informuje: "KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH"

Knižnica oznam: "Knihy až domov"

Článok o svetom dni zdravia

Projekt ochrany chránených stromov

Ponuka brigády na leto 2018

Oznam o oprave striech na ev.a.v. kostole

Akčný plán rozvoja okresu Rožňava - oznam pre podnikateľov

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava - oznam

"Očakávame Mikuláša" - foto

Štítnické zvesti - december 2017

Mesiac úcty k starším

Ponuka práce

Poisťovňa Rapid life - konkurz

Informácia pre voliča a výsledky volieb

Memoriál Ladislava Kozáka 2017 - foto

Štítnické hradné hry 2017 - foto

Štítnické zvesti - júl 2017

Memoriál Kolomana Holéczyho - foto

Oznam pre dlžníkov

Deň detí 2017 - foto

Výstup k chate Birinka - foto

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ k Zmenám a doplnkom č.2 Územného plánu obce Štítnik

Vyhodnotenie výsledko monitoringu vôd a skládkových plynov za rok 2016

Program rozvoja obce 2016-2022 Prieskum verejnej mienky Obce Štítnik

INFORMÁCIA o príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projekt - Terénna sociálna práca v obciach I

Oznam - zber separovaného odpadu

Oznam - Prehliadka kostola EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. v Štítniku

Oznam - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik

Maľovaná mapa regionu Stredný a Horný Gemer

Digitálna evidencia hrobových miest a obcí

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: