Novinky | Oznámenie o zmene RIÚS

05.02.2018

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, zaslalo na obec Štínik dňa 05.02.2018 Oznámenie o zmene strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja - zmena".

Dokument si môžete stiahnuť na adrese: http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-rius-kosickeho-samospravneho-k

Oznámenie o zmene strategického dokumentu si môžete pozrieť tu...

Knižnica informuje: "KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH"

Knižnica oznam: "Knihy až domov"

Článok o svetom dni zdravia

Oznámenie o zmene RIÚS

Pozvánka na turnaj

Projekt ochrany chránených stromov

Ponuka brigády na leto 2018

Oznam o oprave striech na ev.a.v. kostole

Akčný plán rozvoja okresu Rožňava - oznam pre podnikateľov

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava - oznam

"Očakávame Mikuláša" - foto

Štítnické zvesti - december 2017

Mesiac úcty k starším

Ponuka práce

Poisťovňa Rapid life - konkurz

Informácia pre voliča a výsledky volieb

Memoriál Ladislava Kozáka 2017 - foto

Štítnické hradné hry 2017 - foto

Štítnické zvesti - júl 2017

Memoriál Kolomana Holéczyho - foto

Oznam pre dlžníkov

Deň detí 2017 - foto

Výstup k chate Birinka - foto

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ k Zmenám a doplnkom č.2 Územného plánu obce Štítnik

Vyhodnotenie výsledko monitoringu vôd a skládkových plynov za rok 2016

Program rozvoja obce 2016-2022 Prieskum verejnej mienky Obce Štítnik

INFORMÁCIA o príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projekt - Terénna sociálna práca v obciach I

Oznam - zber separovaného odpadu

Oznam - Prehliadka kostola EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. v Štítniku

Oznam - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik

Maľovaná mapa regionu Stredný a Horný Gemer

Digitálna evidencia hrobových miest a obcí

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: