Novinky | Oznam o oprave striech na ev.a.v. kostole | Oprava strechy na ev.a.v. kostole

17.01.2018

Vďaka Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky sa nášmu cirkevnému zboru evanjelickej cirkvi a.v. Štítnik v uplynulom roku 2017 podarilo realizovať projekt s názvom " Štítnik, kostol ev. a.v. č. ÚZPF 558/1, opava striech nad severnou bočnou loďou, sakristiou a kostnicou".

Je to len jedna etapa opravy striech, no v novom roku chceme pokračovať v ďalšej časti a postupne vymeniť celú strechu nášho gotického chrámu, ktorý bol v roku 1970 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Ide o trojloďovú baziliku zo 14. a 15. storočia s krásnymi hviezdicovými a sieťovými klenbami. Oprava striech pomôže pamiatke aj pri záchrane prekrásnych fresiek zo 14. - 16. storočia, ktoré maľovali talianski majstri z najchýrnejšej stredovekej freskárskej školy v meste Lukka.

Veríme, že Pán Boh požehná ďalšiu prácu na tomto skvoste a za každú pomoc vopred ďakujeme.

 

 

Pozvánka na 28. zasadnutie OZ

Deň detí 2018 - foto

Informácie o spracúvaní osobných údajov

IX. ročník hasičskej súťaže Memoriál Kolomana Holéczyho - foto

Turistický výstup k chate "Birinka" - fotodokumentácia

Oznam - Africký mor ošípaných

Výberové konanie

Slovenské národné múzeum pozýva

Pietny akt kladenia vencov 2018

Deň Zeme 2018 v našej obci

Pozastavenie výkonu uznesení - odôvodnenie

Slovenský červený kríž - oznam

Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

Opatrenia k ochrane lesov

22. marec - "Svetový deň vody"

Súťaž pre verejnosť

Knižnica informuje: "KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH"

Knižnica oznam: "Knihy až domov"

Článok o svetom dni zdravia

Projekt ochrany chránených stromov

Ponuka brigády na leto 2018

Oznam o oprave striech na ev.a.v. kostole

Akčný plán rozvoja okresu Rožňava - oznam pre podnikateľov

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava - oznam

"Očakávame Mikuláša" - foto

Štítnické zvesti - december 2017

FOTO Mesiac úcty k starším

Ponuka práce

Informácia pre voliča a výsledky volieb

Memoriál Ladislava Kozáka 2017 - foto

Štítnické hradné hry 2017 - foto

Štítnické zvesti - júl 2017

Memoriál Kolomana Holéczyho - foto

Výstup k chate Birinka - foto

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ k Zmenám a doplnkom č.2 Územného plánu obce Štítnik

Vyhodnotenie výsledko monitoringu vôd a skládkových plynov za rok 2016

Program rozvoja obce 2016-2022 Prieskum verejnej mienky Obce Štítnik

INFORMÁCIA o príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projekt - Terénna sociálna práca v obciach I

Oznam - zber separovaného odpadu

Oznam - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik

Maľovaná mapa regionu Stredný a Horný Gemer

Digitálna evidencia hrobových miest a obcí

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: