Novinky | POZOR - zvýšené nebezpečensto vzniku požiarov

09.08.2017

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Rožňave vydalo dňa 09.08.2017 v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § ods. 1. vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. Z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch.

Toto nebezpečenstvo trvá od dňa 10.08.2017 od 7:00 hod. do odvolania.

vyhlásenie si môžete pozrieť tu...

Pozvánka na podujatie "Plešivské leto"

Pozvánka na "ŠTÍTNICKÉ HRADNÉ HRY 2018"

Odvolanie zvýšeného nebezpečenstva požiarov

Pozvánka na "Vatru zvrchovanosti 2018"

Sociálne poradenstvo v našej obci

Pozvánka na CARULLOSY GULAŠ FEST

Deň detí 2018 - foto

Informácie o spracúvaní osobných údajov

IX. ročník hasičskej súťaže Memoriál Kolomana Holéczyho - foto

Turistický výstup k chate "Birinka" - fotodokumentácia

Oznam - Africký mor ošípaných

Výberové konanie

FOTO - Pietny akt kladenia vencov 2018

Pozastavenie výkonu uznesení - odôvodnenie

Slovenský červený kríž - oznam

Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

Opatrenia k ochrane lesov

22. marec - "Svetový deň vody"

Súťaž pre verejnosť

Knižnica informuje: "KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH"

Knižnica oznam: "Knihy až domov"

Článok o svetom dni zdravia

Projekt ochrany chránených stromov

Ponuka brigády na leto 2018

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava - oznam

Štítnické zvesti - december 2017

Štítnické zvesti - júl 2017

Projekt - Terénna sociálna práca v obciach I

Oznam - zber separovaného odpadu

Oznam - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik

Maľovaná mapa regionu Stredný a Horný Gemer

Digitálna evidencia hrobových miest a obcí

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: