Novinky | POZOR - zvýšené nebezpečensto vzniku požiarov

09.08.2017

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Rožňave vydalo dňa 09.08.2017 v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § ods. 1. vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. Z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch.

Toto nebezpečenstvo trvá od dňa 10.08.2017 od 7:00 hod. do odvolania.

vyhlásenie si môžete pozrieť tu...

Pozvánka na 26. zasadnutie obecného zastupisteľstva

Opatrenia k ochrane lesov

22. marec - "Svetový deň vody"

Oznámenie o zápise do ZŠ Štítnik

Týždeň mozgu 2018

Súťaž pre verejnosť

Knižnica informuje: "KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH"

Knižnica oznam: "Knihy až domov"

Článok o svetom dni zdravia

Projekt ochrany chránených stromov

Ponuka brigády na leto 2018

Oznam o oprave striech na ev.a.v. kostole

Akčný plán rozvoja okresu Rožňava - oznam pre podnikateľov

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava - oznam

"Očakávame Mikuláša" - foto

Štítnické zvesti - december 2017

Mesiac úcty k starším

Ponuka práce

Poisťovňa Rapid life - konkurz

Informácia pre voliča a výsledky volieb

Memoriál Ladislava Kozáka 2017 - foto

Štítnické hradné hry 2017 - foto

Štítnické zvesti - júl 2017

Memoriál Kolomana Holéczyho - foto

Oznam pre dlžníkov

Deň detí 2017 - foto

Výstup k chate Birinka - foto

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ k Zmenám a doplnkom č.2 Územného plánu obce Štítnik

Vyhodnotenie výsledko monitoringu vôd a skládkových plynov za rok 2016

Program rozvoja obce 2016-2022 Prieskum verejnej mienky Obce Štítnik

INFORMÁCIA o príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projekt - Terénna sociálna práca v obciach I

Oznam - zber separovaného odpadu

Oznam - Prehliadka kostola EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. v Štítniku

Oznam - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik

Maľovaná mapa regionu Stredný a Horný Gemer

Digitálna evidencia hrobových miest a obcí

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: