Novinky | Program rozvoja obce 2016-2022 Prieskum verejnej mienky Obce Štítnik

06.03.2017

Vážení obyvatelia obce Štítnik,

vyjadrime svoj názor, zúčastnime sa procesu programovania a pomôžme naprogramovať rozvoj našej obce tak, aby sme do roku 2021 správne smerovali svoje ekonomické, ľudské aj iné zdroje do toho, čo máme "silné" a jedinečné a do toho, čo nás trápi, čo treba riešiť pre spokojnosť nás všetkých a pre lepšie podmienky pre prácu, oddych a život v našej obci.

Prvým krokom je vyplnenie dotazníka pre účel prieskumu našich názorov a potrieb pri riešení PHSR 2016 - 2022. Priložený dotazník slúži k prieskumu verejnej mienky, názorom verejnosti k problémom obce a návrhy verejnosti ako problémy riešiť.

Venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Ď

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka. Váš názor pomôže pri tvorbe stratégie rozvoja Vašej obce. Vyplnený dotazník Vás prosíme vyplniť a odoslať najneskôr do 15. apríla 2017.

Pre zobrazenie dotazníka kliknite na nasledujúci odkaz:

Dotazník - Program rozvoja obce 2016 - 2022

Oznam - Africký mor ošípaných

Pozvánka na hasičskú súťaž

Výberové konanie

Slovenské národné múzeum pozýva

Pietny akt kladenia vencov 2018

Deň Zeme 2018 v našej obci

Pozastavenie výkonu uznesení - odôvodnenie

Slovenský červený kríž - oznam

Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

Opatrenia k ochrane lesov

22. marec - "Svetový deň vody"

Súťaž pre verejnosť

Knižnica informuje: "KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH"

Knižnica oznam: "Knihy až domov"

Článok o svetom dni zdravia

Projekt ochrany chránených stromov

Ponuka brigády na leto 2018

Oznam o oprave striech na ev.a.v. kostole

Akčný plán rozvoja okresu Rožňava - oznam pre podnikateľov

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava - oznam

"Očakávame Mikuláša" - foto

Štítnické zvesti - december 2017

Mesiac úcty k starším

Ponuka práce

Poisťovňa Rapid life - konkurz

Informácia pre voliča a výsledky volieb

Memoriál Ladislava Kozáka 2017 - foto

Štítnické hradné hry 2017 - foto

Štítnické zvesti - júl 2017

Memoriál Kolomana Holéczyho - foto

Oznam pre dlžníkov

Deň detí 2017 - foto

Výstup k chate Birinka - foto

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ k Zmenám a doplnkom č.2 Územného plánu obce Štítnik

Vyhodnotenie výsledko monitoringu vôd a skládkových plynov za rok 2016

Program rozvoja obce 2016-2022 Prieskum verejnej mienky Obce Štítnik

INFORMÁCIA o príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projekt - Terénna sociálna práca v obciach I

Oznam - zber separovaného odpadu

Oznam - Prehliadka kostola EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. v Štítniku

Oznam - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik

Maľovaná mapa regionu Stredný a Horný Gemer

Digitálna evidencia hrobových miest a obcí

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: